Overschrijven / Uitschrijven - SSW
 

Overschrijvingsformulier
Indien je je lidmaatschap bij S.S.W. op wilt zeggen en je wil bij een andere voetbalverenniging weer gaan voetballen, dan dient er een zogenaamd, overschrijvingsformulier te worden aangevraagd. Je moet dit dan bij je nieuwe vereniging inleveren. 
 
Opzeggen lidmaatschap
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzegging van het lidmaatschap kan
uitsluitend schriftelijk aan de secretaris met in achtneming van een opzegtermijn van een maand, dat wil zeggen dat de opzegging voor 31 mei bij de secretaris binnen moet zijn. Zolang er geen schriftelijk afmelding door de secretaris ontvangen is, blijft men contributie-plichtig.

Vragen? Mail dan naar secretaris@vvssw.nl

Delen