Contributie - SSW
 

15 augustus 2023 21:15Deze maand zal de contributie van de maand augustus worden geincasseerd op 27 augustus.

Er vinden op het gebied van contributie enkele veranderingen plaats:

 
• De maandelijkse incasso van contributie gaan we eerder verrichten. Het gaat maar om enkele dagen maar het is de bedoeling dat over enkele maanden de contributie wordt geincasseerd op de 24e. Dat was tot en met juli de 28e. We verrichten deze incasso maandelijks één dag eerder tot dat we uitkomen op de 24e en we doen dit om het aantal storneringen te verminderen.

• De bedragen blijven vooralsnog gelijk:
o Senioren 18,= per maand
o Jeugd 8,= per maand
o Rustend lid 7,= per maand

• Als we iemand middels een brief vragen om te betalen (acceptgiro’s bestaan niet meer) dan rekenen we per verzoek een toeslag van € 2,50 ter dekking van administratiekosten.

• Deze toeslag kunt u vermijden door voortaan ook periodiek te gaan betalen door:
o Een eigen opdracht aan de bank (dan regelt u dat zelf met uw bank)
o Afgeven van een incasso-machtiging (vraag erom bij een bestuurslid)

• Sommige leden zijn van mening dat ze geen contributie hoeven te betalen in juni en juli omdat er dan niet wordt gevoetbald. Maar de lasten (huur, energiekosten, overige huisvestingslasten) lopen gewoon door. Bij de vaststelling van de (twaalf) maandcontributie Is hier dus rekening mee gehouden, dus er dient elke maand te worden betaald!

Omdat de laatste jaren er veel clubs in de problemen komen door o.a. corona en de energie-crisis is het van belang dat we via een regelmatige geldstroom uit de contributie en de kantineomzet niet in problemen komen. Wij willen dat niet en hopen dat de leden ons zoveel willen helpen met regelmatige contributiebetaling!

Penningmeester
 
 
 
Delen